Quy trình  bảo trì, bảo dưỡng, cầu trục, cổng trục

Việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ thiết bị cẩu trục bao gồm các nội dung sau:

 

A. KIỂM TRA RAY ĐƯỜNG CHẠY


- Kiểm tra liên kết vai cột và đường chạy Không được lỏng
- Độ sạch trên bề mặt ray Phải sạch sẽ
- Độ lỏng của bu-long ray Không được lỏng
- Đo khẩu độ

Cho phép sai lệch +- 5mm (loại treo)
Cho phép sai lệch +- 10mm (loại chạy trên)                           
- Độ nghiêng của ray

1/300 hoặc ít hơn (loại treo)
1/500 hoặc ít hơn (loại chạy trên)
- Độ chênh lệch giữa 2 đường chạy
1/500 x (khẩu độ) hoặc ít hơn
- Khe hở nối ray
Tối đa 5mm trên bề mặt
- Độ biến dạng và nứt của ray
Không bị nứt và biến dạng
- Độ mòn bề mặt: tối đa 5% so với kích thước ban đầu.
- Độ mòn bề mặt ray: tối đa 10% so với kích thước ban đầu

 

B. KIỂM TRA DẦM CẦU TRỤC

1- Hộp đầu cầu trục

- Độ biến dạng, độ nứt và phần nối Không bị biến dạng, hư hỏng và nứt
- Độ mài mòn bề mặt bánh xe Kiểm tra số liệu thực tế
- Độ mài mòn vành bánh xe Kiểm tra số liệu thực tế
- Độ biến dạng vật liệu Không bị biến dạng và nứt
- Tình trạng của bánh răng mo-to Răng bánh không bị hư hỏng

2- Dầm cầu trục
- Không được lỏng
- Không bị nứt
- Độ mòn và biến dạng của rail ngang
- Kiểm tra số liệu thực tế
- Tình trạng bu-long nối dầm
- Tình trạng mối hàn
3- Bánh răng
- Độ mài mòn của răng cuốn
Tối đa 20% so với độ dầy ban đầu tại vòng bước răng
- Độ mài mòn của bánh răng hành trình ngang
Tối đa 1% so với đường kính trục
- Độ mòn của trục bánh răng
Tối đa 40% so với độ dầy ban đầu tại vòng bước răng


4- Trục và vòng bi
- Tối đa 2% so với đường kính trục độ mòn của trục khác
5- Phanh
- Cuộn hút phanh không bị nứt và biến dạng
- Còn vận hành được một cách đầy đủ không bị nứt và biến dạng
- Độ hao mòn phanh
- Khóa chặn phanh
6- Dầu bôi trơn
- Dầu bôi trơn cho các bộ phận phải đầy đủ
7- Bánh xe di chuyển ngang
- Độ mòn bề mặt bánh xe
- Kiểm tra số liệu thực tế
- Độ mòn bề dầy vành bánh xe
- Kiểm tra số liệu thực tế
8- Mo-to di chuyển ngang
- Độ mòn và biến dạng của phanh bánh xe

à  Không bị nứt và biến dạng
- Vít chặn phanh

à Không bị lỏng
- Hao mòn của phanh

à Còn vận hành được một cách đầy đủ
9- Mo-to di chuyển dọc
- Đo khe hở phanh số liệu chấp nhận: 0.5 ~ 0.8 mm
- Độ mòn và biến dạng của phanh bánh xe không bị nứt và biến dạng
- Vít chặn phanh không bị lỏng
- Hao mòn vật lý của phanh còn vận hành được một cách đầy đủ
- Móc treo
- Độ mòn của móc treo
Kiểm tra số liệu thực tế
- Độ hở (hoác) móc kiểm tra số liệu thực tế
- Mức độ hư hỏng của móc không bị nứt trên bề mặt móc
- Kiểm tra chốt giữ không bị lỏng

10- Cáp
- Độ biến dạng, bào mòn… của cáp
Không bị tưa xước quá 10% bên ngoài cáp
Không bị giảm đi quá 7% so với đường kính cáp
- Tình trạng đầu dây cáp
Không bị cắt và mòn
- Chiều dài cáp
Bảo đảm được chiều dài quy định


11- Nút bấm
- Tình trạng hoạt động
Tiếp xúc tốt

C. KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN

 

1- Chổi lấy điện
- Độ mòn bề mặt tiếp xúc
Không mòn quá vạch chuẩn
2-Hệ thống điện dọc
- Độ mòn bề mặt tiếp xúc
Tiếp xúc tốt
3- Dây điện sâu đo & cầu chì
- Không bị hỏng, ngắt mạch. Không có tình trạng bất thường
4- Cáp điện
- Khởi động từ
- Khởi động từ nâng hạ
- Khởi động từ phanh nâng hạ
- Khởi động từ chạy ngang
- Khởi động từ chạy dọc
- Công tắc giới hạn
- Tình trạng hoạt động
- Hoạt động tốt
5- Con chạy
- Tình trạng con chạy
Chạy êm
6- Công tắc nguồn
Không bị mất pha

 

D. KIỂM TRA CHẠY THỬ CẦU TRỤC

 

1- Chạy không tải
- Kiểm tra trước khi cho chạy thử
Không có gì trở ngại
Vận hành không tải
Chạy cùng với hoạt động của nút bấm điều khiển. Không có tiếng ồn.
2- Chạy có tải
Tại ngay chính giữa, đo độ võng và độ phục hồi của dầm cầu trục
Độ võng <= 1/700 hoặc 1/1000 so với khẩu độ và phải trở lại trạng thái ban đầu sau khi bỏ tải.
- Pa-lăng cuốn cáp và thả cáp
Không xảy ra tiếng ồn và rung
- Phanh điện từ
Độ lệch móc <= 1% so với khoảng cách cuốn cáp trong 1 phút sau khi ngưng bấm nút nâng.
- Hành trình ngang của pa-lăng
Không xảy ra tiếng ồn và rung
- Hành trình dọc của Pa-lăng
Không xảy ra tiếng ồn và rung

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: